Skip to main content Skip to footer

Eerdere toekenning no-riskpolis

Blog

Wanneer UWV niet in staat is tijdig over de WIA-aanvraag te beslissen, kan de werknemer het UWV verzoeken (of via belanghebbende (ex-)werkgever) een no-riskpolis af te geven.

Werkgevers twijfelen vaak om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Onder meer omdat ze bang zijn voor meer uitval door ziekte en daarmee voor extra kosten: 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en maximaal 10 jaar doorbelasting van een WGA-uitkering.

Om deze twijfel weg te nemen, heeft de overheid de no-riskpolis geïntroduceerd. Als de werknemer met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft hij recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Zo wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat hij aan zijn werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte.

De no-riskpolis geldt voor iedereen met een WIA-uitkering, maar ook als iemand 35-minner wordt en voldoet aan de voorwaarden voor no-risk. Oftewel werknemer kan niet bij eigen werkgever blijven, niet meer zijn oude werk doen en heeft 11 weken voor einde wachttijd geen nieuwe baan gevonden. In de WIA-beschikking staat dan dat iemand wel structurele functionele beperkingen heeft en in aanmerking komt voor de no-riskpolis bij een nieuwe werkgever.

Wachten op WIA-beschikking

Eerder was het zo dat een nieuwe werkgever pas recht kreeg op no-risk als de WIA-beschikking binnen was. Dit gaf wel eens problemen, bijvoorbeeld als mensen al tijdens de 104 weken ziekte gedetacheerd waren bij een andere werkgever en deze dan pas na 104 weken ziekte een nieuw arbeidscontract wilde aangaan.

Vanwege de vele achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen was de WIA-beschikking  niet altijd op tijd en dat gaf dan problemen hoe verder te gaan. Dit is niet wenselijk want de werknemer heeft kans op een nieuwe baan, maar alleen als er zekerheid is omtrent de no-riskpolis. De no-riskpolis is ook bedoeld om de baankansen van mensen met arbeidsbeperkingen te vergroten.

 

Verzoek om no-risk af te geven

Het UWV heeft nu bekend gemaakt wat te doen als er behoefte is aan een no-riskpolis, maar de WIA-beoordeling nog niet gedaan is. De kern van het beleid is dat wanneer UWV niet in staat is om tijdig over de WIA-aanvraag te beslissen, de cliënt het UWV kan verzoeken (of via belanghebbende (ex-)werkgever) een no-riskpolis af te geven. Het UWV kan dan buitenwettelijk  (als aan de voorwaarden wordt voldaan) een beschikking de no-riskpolis afgeven.

Het WIA-team kan dit verzoek om de no-riskpolis beoordelen. De werknemer kan de no-riskpolis zelf aanvragen door te bellen met UWV Telefoon Werknemers. De klantadviseur van het UWV is op de hoogte gesteld dat er via het WIA-team een beschikking no-riskpolis afgegeven kan worden.

Contact

Opleidingsadvies

Wil je meer weten over een opleiding? Of een advies welke opleiding jou het beste past? Bel met Christel, Paul, Sandra of Maria!

 

Artikelen

Geschreven door

Marjol Nikkels, vaktechnisch directeur