Skip to main content Skip to footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Voor de resterende aanvraagtijdvakken voor 2023 kunnen wij geen opleidingen meer aanbieden met STAP-budget.

 Het ministerie van SZW heeft bekendgemaakt dat er een beperkt budget beschikbaar komt voor een kleine groep opleidingen. Het subsidiabele onderwijsaanbod is beperkt tot OCW-erkende opleidingen. CS Opleidingen is (nog) niet OCW-erkend, dus onze opleidingen worden niet meer opgenomen in de selectie voor het STAP-scholingsregister.