Skip to main content Skip to footer

Kwaliteitsborging

Accreditatie/certificering

Kies je voor CS Opleidingen, dan kies je voor kwaliteit. Niet voor niets zijn we door verschillende partijen erkend als opleidingspartner.

Samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Cylin

CS Opleidingen staat voor kwaliteit en professionaliteit. Al onze opleidingen die worden afgesloten met een examen en/of assessment zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarbij worden de schriftelijke examen verzorgd door een onafhankelijke partij: Cylin Exameninstituut. Dit betekent dat je beloond wordt met een waardevol certificaat of diploma, dat erkend wordt op de arbeidsmarkt.

Het NRTO-keurmerk

CS Opleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat CS Opleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie: Het NRTO-keurmerk: voldoen aan hoge kwaliteitseisen

Gedragscode NRTO

Algemene Voorwaarden | NRTO

Algemene voorwaarden BTB

UWV gecontracteerd scholingsbedrijf

CS Opleidingen is als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV in het kader van het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij Ć©Ć©n van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Hobeon SKO, CPION, NVvA

Op de kwaliteit van onze opleiding Arbeidsdeskundige wordt toezicht gehouden door de Stichting HobĆ©on SKO Certificatie in opdracht van deĀ Nederlandse Vereniging voor ArbeidsdeskundigenĀ (NVvA). Daarnaast zijn wij door CPION gekwalificeerd als erkende Post HBO-registeropleiding.

Toegang tot beroepsregisters

Onze opleidingen geven toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootse beroepsregister voor casemanagers in Nederland. Na inschrijving mag je de titel voeren die bij de gevolgde opleiding hoort, bijvoorbeeld ROV voor Regie op Verzuim of RCM voor Post Bachelor Register Casemanagement.

Je kunt je ook inschrijven bij de RNVC: je kunt dat de titel Crov of Rccm voeren.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Ben je niet tevreden over CS Opleidingen? Bel ons dan even om dit te bespreken. Wij zoeken graag naar een oplossing. Komen we er toch niet uit? Dan kun je gebruikmaken van onzeĀ klachtregelingĀ Ā Je klacht wordt dan in behandeling genomen door onze Klachtcommissie.

Ben je niet tevreden over de uitspraak van de Klachtcommissie, dan kun je een klacht indienen bij deĀ Geschillencommissie particuliere Onderwijsinstellingen.Ā 

Contact

Opleidingsadvies

Wil je meer weten over een opleiding? Of een advies welke opleiding jou het beste past? Bel met Christel, Paul, Sandra of Maria!

Ā