Skip to main content Skip to footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Als een werknemer ziek wordt, moeten werkgever en werknemer er alles aan doen de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In eerste instantie geeft de bedrijfsarts advies en start de casemanager de verzuimbegeleiding op. Maar als de arbeidsongeschiktheid langer duurt en de re-integratie niet wil vlotten of als meteen al duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk niet mogelijk is, komt de arbeidsdeskundige in beeld. De arbeidsdeskundige onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

De arbeidsdeskundige wordt vaak zo rond de 42-ste week van verzuim ingeschakeld om te onderzoeken of alle re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. Om hiervan een beeld te krijgen ontvangt hij van de bedrijfsarts een zogenoemde Functionele Mogelijkheden Lijst. Deze biedt inzicht in wat de werknemer nog wel kan. Bijvoorbeeld hoe lang de werknemer kan staan of hoeveel kilo hij kan tillen, hoever hij kan reiken enzovoorts. Ook bezoekt de arbeidsdeskundige de werkplek en praat hij met werkgever en natuurlijk de werknemer. Hij onderzoekt hoe de organisatie in elkaar steekt, welke processen er zijn, hoe de functie daarin past, hoe de werksfeer is, welke factoren re-integratie bemoeilijken en wat er al gedaan is om de werknemer te re-integreren.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Al met al ontstaat zo een beeld van wat de functie vraagt (de belasting), wat de werknemer nog aankan (de belastbaarheid), welke knelpunten er zijn en welke mogelijkheden en oplossingen er zijn. Zo kan de arbeidsdeskundige antwoord geven op de volgende vragen:

  • Kan de werknemer nog re-integreren in het eigen werk?
  • Zo nee, zijn er aanpassingen in werk mogelijk, zodat dat wel kan?
  • Zo nee, kan de werknemer ander passend werk doen in het bedrijf?
  • Zo nee, kan de werknemer passend werk doen bij een ander bedrijf?

Ook maakt de arbeidsdeskundige een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV. Met andere woorden: zou de werknemer kans hebben op een WIA-uitkering en wat zijn dan de gevolgen? Het resultaat is een helder plan voor een vervolgaanpak.

En daarnaast kan de arbeidsdeskundige advies geven aan de werkgever, bijvoorbeeld over de vraag of er mogelijkheden zijn voor het om- of bijscholen van de werknemer. Of dat de werkgever in aanmerking komt voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Kortom, arbeidsdeskundige is een veelzijdig beroep. Je kunt actief zijn als beoordelaar van werkmogelijkheden, adviseur voor werkgever en werknemer over re-integratiemogelijkheden of als coach om mensen richting werk te bewegen. Je kunt ook als arbeidsdeskundige bij het UWV gaan werken en uitkeringsaanvragen behandelen of mensen helpen passend werk te vinden.

Wil je arbeidsdeskundige worden? Volg dan de post-hbo opleiding Register Arbeidsdeskundige van CS Opleidingen. Deze leergang is opgezet met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en geaccrediteerd door Hobéon SKO en het CPION.  Ons lesprogramma voldoet dan ook aan de laatste eisen en het allerhoogste kwaliteitsniveau.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Bij CS heb je de keuze uit een breed scala aan opleidingen.

Wat ze gemeen hebben is dat ze (praktisch) allemaal toegang geven tot het grootste beroepsregister voor casemanagers: het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Als je je na het behalen van je getuigschrift laat registreren bij het RSC, mag je de titel voeren die bij jouw opleiding hoort:

  • Regie op Verzuim – ROV
  • Register Casemanagement (Post-hbo) - RCM
  • Riskmanagement Sociale Zekerheid - RSZ
  • Register Casemanagement plus Riskmanagement Sociale Zekerheid - RCMC
  • Casemanager Taakdelegatie – CMTD