Skip to main content Skip to footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Een casemanager verzuim begeleidt het re-integratieproces namens de werkgever en is het aanspreekpunt voor de werknemer. Daarnaast geeft deze advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Een casemanager speelt dus een belangrijke rol binnen het re-integratieproces van een werknemer.

Als een werknemer langdurig ziek wordt moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen de werknemer zo snel mogelijk (duurzaam) te re-integreren. Tijdens dit proces moeten zij voldoen aan allerlei regels van bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor welke stappen op welk moment gezet moeten worden tijdens het re-integratieproces.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Er zijn twee verschillende soorten casemanagers: de casemanager verzuimregie & de casemanager taakdelegatie.

De casemanager verzuimregie voert namens de werkgever de regie over het verzuimproces. Hij of zij zorgt ervoor dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd genomen worden en verzorgt het contact tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever. Hij mag daarbij niet weten wat er medisch aan de hand is. Dat is ook niet nodig: voor het re-integreren van de werknemer is het vooral belangrijk te weten wat de werknemer nog wél kan. Dat bepaalt de bedrijfsarts, die dit terugkoppelt aan de casemanager. De casemanager kan het advies van de bedrijfsarts dan weer vertalen in concrete plannen voor de re-integratie. De casemanager ondersteunt werkgever en werknemer dus bij alle stappen. Hij kan uitleggen wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn en hierin adviseren.

 

De casemanager taakdelegatie werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wél meer weten over de (medische) situatie van de werknemer. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Is er met spoed een afspraak bij de bedrijfsarts nodig? Deze kan dan beslissen over verdere stappen binnen de re-integratie en blijft zo eindverantwoordelijk. De casemanager taakdelegatie ontlast de bedrijfsarts dus, zodat deze meer tijd heeft voor zijn kerntaken.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

CS Opleidingen biedt als grondlegger van het vakgebied opleidingen voor beide functies en verdere specialisaties. De opleidingen van CS zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en geven recht op een officieel HAN-certificaat of diploma, dat in de markt hoog gewaardeerd wordt.

Wil je als casemanager verzuimregie aan de slag, dan volg je uiteraard Regie op Verzuim. Een praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau waarmee je in zo’n drie maanden leert hoe je een verzuimdossier optimaal begeleidt. Nog niet zeker of het vak casemanager je iets lijkt? Volg dan eerst de driedaagse Cursus Casemanagement.

Heb je Regie op Verzuim behaald, dan kun je je verder specialiseren met aanvullende opleidingen. Bijvoorbeeld Casemanager Taakdelegatie, maar ook Post Bachelor Register Casemanagement of Riskmanagement Sociale Zekerheid. 

Met de opleiding Casemanager Taakdelegatie leer je in circa twee maanden alles over dit beroep waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Daarbij ga je vooral ook heel veel praktijkoefeningen doen: welke vragen stel je aan de werknemer en hoe haal je de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit alles wat de werknemer vertelt? Hoe herken je dat je de werknemer snel moet doorverwijzen naar de bedrijfsarts? Door de manier waarop je de gesprekken voert en hierover rapporteert help je een snelle start met de re-integratie te maken.

Wil je na Regie op Verzuim nog meer verdieping en ook de meest ingewikkelde situaties kunnen aanpakken, dan kun je verdergaan met de Post Bachelor Register Casemanagement. Een praktische opleiding, waarbij je de vaardigheden aanleert om voor elke casus de beste oplossing te vinden. Je gaat aan de slag met (soms eigen) dossiers uit de praktijk om te ontdekken voor welke aanpak er is gekozen, welke andere mogelijkheden er ook waren geweest en welke keuze wellicht tot een beter resultaat geleid zou hebben. 

Wil je je juist meer bezig gaan houden met het verzuim- en re-integratiebeleid op organisatieniveau en hierin adviseren, dan is Riskmanagement Sociale Zekerheid geschikt. Je leert dan alles over de financiële gevolgen van verzuim voor een organisatie. Je leert bijvoorbeeld het verzuim in een organisatie te analyseren: welk soort verzuim (kort, lang, middellang) vormt het grootste probleem en welke oplossingen zijn mogelijk?

 

 

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Bij CS heb je de keuze uit een breed scala aan opleidingen.

Wat ze gemeen hebben is dat ze (praktisch) allemaal toegang geven tot het grootste beroepsregister voor casemanagers: het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Als je je na het behalen van je certificaat of diploma laat registreren bij het RSC, mag je de titel voeren die bij jouw opleiding hoort:

  • Regie op Verzuim – ROV
  • Register Casemanagement (Post-hbo) - RCM 
  • Riskmanagement Sociale Zekerheid  – RSZ
  • Register Casemanagement plus Riskmanagement Sociale Zekerheid – RCMC
  • Casemanager Taakdelegatie – CMTD